header-img
מכינה טכנולוגית

מכינה טכנולוגית

מועמד המתעניין בלימודים לקראת תואר הנדסאי ואינו עומד בתנאי הקבלה, משולב במכינה טכנולוגית.

לימודי המכינה מיועדים לבוגרי לפחות 11 שנות לימוד. תעודת הגמר של המכינה מקנה לסטודנטים את הזכות להתקבל ללימודי הנדסאים וטכנאים.

מקצועות הלימוד במכינה הטכנולוגית הם:
  • אנגלית – ברמה של 3 יח"ל
  • מתמטיקה – ברמה של 3 יח"ל
  • הבעה עברית – ברמה של 2 יח"ל
  • סדנת מיומנויות למידה – כהכנה ללימודים לתואר הנדסאים
במכינה ניתן ללמוד באחד משני מסלולי לימוד:
  • מכינה מלאה – 2 או 3 מקצועות יסוד + סדנת מיומנויות למידה
  • מכינה חלקית – השלמת תנאי קבלה אחד בלבד, וזאת במעמד "על תנאי" כסטודנט שנה א' ללימודי הנדסאים.

הצלחה במכינה הטכנולוגית מותנית בהצלחה בבחינות הגמר החיצוניות (מטעם מה"ט). במקצוע מיומנויות למידה יש לעמוד בהצלחה במטלה פנימית.

משך זמן הלימודים – באחת משתי האפשרויות:
  • שנת לימודים אקדמית – לימודים במסלול המותאם לאנשים עובדים
  • כחצי שנה – לימודי יום
לימודי המשך

סיום המכינה הטכנולוגית בהצלחה ועמידה בדרישות הסף, פותחת בפני בוגריה את האפשרות להמשיך ללימודי הנדסאים, בכל אחת ממחלקות הלימוד.

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים

הופכים מומחיות למקצוע