header-img
הנדסת
מכשור רפואי

הנדסת
מכשור רפואי

במשך השנים גבר הצורך במומחים רבים לתחום ההנדסה הרפואית, המתמחים בהפעלת המכשור המשוכלל. המסלול מכשיר את בוגריו להפעיל ולתפעל את הציוד הרפואי – לדעת לבחון אותו ולהתאימו, לבצע תיקונים בסיסיים וחשוב ביותר: לערוך ולעבד את המידע הרפואי המתקבל בבדיקה. עם השלמת חובות הלימודים וביצוע התמחות (סטאז') בהיקף הנדרש, מקבל הבוגר תעודת טכנולוג רפואי מטעם המוסדות המכשירים – המרכז הרפואי והמכללה הטכנולוגית..

מדוע באריאל?

למכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל שיתוף פעולה הדוק עם מכונים ובתי חולים. במסגרת זו, הלומדים במסלול ישולבו באחד מן המרכזים הרפואיים לשם התנסות מעשית (סטאז').

מסלול הלימודים

מסלול לימודי יום: 4 ימים בשבוע במשך 4 סמסטרים (שנתיים). בנוסף, נדרש הסטודנט לבצע סטאז' למשך 256 שעות.

לימודי המשך

בוגרי המחלקה יכולים לשלב או להמשיך בלימודיהם לתואר אקדמי בפקולטה למדעי הבריאות, בפקולטה להנדסה במסלול "מהנדסאי למהנדס", "הנדסאי כלכלן", או "מהנדסאי למנהל" במחלקה הרב-תחומית באוניברסיטת אריאל, המציעה מסלול אטרקטיבי לבעלי תואר הנדסאי שמעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ויכולותיהם בתחום הניהול.

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים

הופכים מומחיות למקצוע