header-img
מרום
מגדלור
לאקדמיה

מרום
מגדלור
לאקדמיה

הנדסה במסגרת מרום מגדלור לאקדמיה

של העתודה הטכנולוגית (י"ג – י"ד)

תחום ההנדסה מעניין אותך? הבנת שטכנולוגיה הוא תחום מאתגר שעליו התפתחות מדינת ישראל מבוססת? אתה רוצה לנצל את הזמן – להתגייס לשורות הטכנולוגיה המתקדמת בצה"ל או להתקדם בענפי ההיי-טק הישראלי? אתה מוכן להשקיע למען קידומך האישי? ללמוד במעטפת אוניברסיטאית בקמפוס כמו הגדולים – כסטודנט מן המניין, להבין שמהנדס טוב מתחיל מהנדסאי פרקטי?

משרד החינוך בשיתוף צה"ל והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל פותחים מסלול חדש וייחודי לעתודה להכשרת הנדסאיo. במסגרת מסלול מרום מגדלור לאקדמיה ילמדו ויוכשרו תלמידים בחינוך העל תיכוני (י"ג-י"ד), ויתגייסו לחיל הטכנולוגיה והאחזקה לעיסוק במקצוע בתום הפעימה הראשונה, או ישתלבו בשוק העבודה בתחום זה.

המסלול מיועד לבוגרי י"ב הרואים את עצמם בעתיד מהנדסים, המעוניינים להשתלב במערך הטכנולוגי בצה"ל או בענפי ההיי-טק הישראלי.

הלימודים מתקיימים בשני תחומי לימוד:

מדוע באריאל?
 • מסלול מרום מגדלור לאקדמיה באריאל אינו עוד מסלול הנדסאים! זהו מסלול הנדסאי מוגבר – מהנדס ב – 2 פעימות !
 • סטודנטים נבחרים ילמדו ויוסמכו בפעימה הראשונה להנדסאים אשר ילמדו בחסות האקדמיה ובמתקניה המשוכללים. הסטודנטים יצברו נקודות לתואר אקדמי בהנדסה בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
 • זהו מסלול המשלב כבר לפני הצבא או השירות הלאומי את האפשרות ללמוד באוניברסיטה – על מנת להכשיר הנדסאים בעלי אופק כמהנדסים, ולאחר הגיוס ניתן יהיה להשלים לתואר מהנדס בדרך קצרה יותר.
 • במהלך הלימודים ייחשפו הלומדים למחקרים פורצי דרך, מכשור מתקדם, מעבדות ייעודיות וחדרי סימולציות, כל זאת בקמפוס אקדמי צעיר ושוקק המאפשר מגורים במעונות הסטודנטים.
 • הנדסאים באריאל היא מכללה טכנולוגית מן הגדולות והמגוונות ללימודי הנדסאים, הפועלת בסמוך לאוניברסיטת אריאל, מתוך למידה למקצועיות והצטיינות לטובת המשק הישראלי.
 • לרשות הסטודנטים אפשרות למגורים במעונות הנמצאים בסמיכות לקמפוס, ובצמוד למרכז מסחרי המספק לסטודנטים את מרבית צרכיהם היומיומיים.
משך הלימודים ומבנה ההכשרה
 • במסגרת הלימודים לתואר ההנדסאי, מקבל הבוגר הסמכה כהנדסאי. הלימודים נמשכים כשנתיים בתכנית כיתתית, וכוללים בחינות הסמכה בהתאם לנדרש לרישום בפנקס ההנדסאים.
 • הסטודנט מתחיל את לימודיו בהנדסאים, וזאת במקביל לקורסים במחלקה להנדסה באוניברסיטה, במעמד צבירה לתואר.
הסמכה והמשך לימודים אקדמיים

לעומדים בהצלחה בקורסים הפנימיים ובבחינות ההסמכה וזכאים לתואר הנדסאי, תוענק תעודה מטעם משרד החינוך והמכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל.

למתאימים והמעוניינים להמשיך לימודיהם ברצף לתואר מהנדס תישקל אפשרות דחיית גיוס נוספת, תוך עמידה בסף הקבלה של העתודה האקדמית מטעם הצבא, ותנאי הגיוס. אלו, במידה ועומדים גם בסיפי הקבלה למחלקה האקדמית, ימשיכו לימודיהם לתואר באוניברסיטת אריאל במערכת מובנית מקוצרת.

זכאי דיפלומת הנדסאי העומדים בסיפי הקבלה למחלקה האקדמית, המעוניינים בהשלמת הלימודים שלא ברצף, יירשמו לתכנית "מהנדסאי למהנדס", תוך חיסכון בזמן ובכסף לעניין קורסים שנלמדו במסגרת הפעימה הראשונה.

תנאי הקבלה למסלול
 • בוגרי תיכון בלימודים עיוניים או טכנולוגיים בעלי תעודת בגרות הכוללת אנגלית ומתמטיקה מינימום 4 יח"ל, וכן רצוי פיסיקה / כימיה / ביולוגיה ברמת 5 יח"ל
 • מכתב המלצה ממנהל בית הספר או רכז המגמה
 • שליטה מלאה בשפה העברית
 • בעלי אזרחות ישראלית
 • למחויבי גיוס תאושר דחייה מן הגיוס לצה"ל, בהתאם לנוהל י"ג – י"ד.
לוח זמנים
 • מועד הרישום לתכנית: ינואר – מרץ 2020
 • מיון וקבלת תשובות: מרץ 2020
 • סגירת רישום ומערכת : מרץ 2020
 • תחילת הלימודים: 1 בספטמבר 2020
נהלי הרשמה
 • פתיחת תיק: מילוי ערכת רישום, תשלום דמי רישום והצגת מסמכים – תעודת זהות ועותק מגיליון הציונים של כיתה י"א. הרישום האינטרנטי יבוצע באתר הנדסאים > רישום ללימודים
 • ריאיון בוועדת קבלה בנוכחות: נציג צה"ל וראש התכנית באריאל
 • קבלת מכתב קבלה והסדרת תשלום יתרת שכ"ל, רישום לקורסים בהנדסאים באריאל ובמחלקה האקדמית.
מלגות והטבות

מועמדים לגיוס – מימון 80% משכר הלימוד של לימודי הנדסאים.

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים