header-img
הנדסאי + BA

הנדסאי + BA

המכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל מאפשרת ללמוד במסלול כפול – שילוב של לימודים לתואר הנדסאי יישומי ולתואר ראשון. שילוב זה הופך את בוגר המסלול לאיש מבוקש בעל יתרון תעסוקתי מובהק.
לסטודנטים, מכל המחלקות, ניתנת האפשרות ללמוד לתואר הנדסאי בשילוב תואר אקדמי, החל מן השנה הראשונה, תוך חיסכון של זמן וכסף, או עם השלמת דיפלומת ההנדסאי, וזאת באחת מן האפשרויות הבאות:

צבירת נקודות לתואר

בחירת מסלול לימודים אקדמיים תוך כדי לימודים לתואר הנדסאי, ושיבוץ קורסים אקדמיים במערכת.

מהנדסאי למנהל

המחלקה הרב-תחומית באוניברסיטת אריאל מציעה מסלול אטרקטיבי לבעלי תואר הנדסאי, המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ויכולותיהם בתחום הניהול, לצד מקצוע נדרש שאותו רכשו במסגרת הדיפלומה. התכנית פרוסה על פני 4 סמסטרים עוקבים, בכיתה ייעודית מובנית, ומכירה בלימודים לתואר הנדסאים בשיעור של עד 30 נ"ז – 25% מן הנדרש בלימודי התואר. התכנית נבנתה למתן כלים ניהוליים לשם התפתחות הקריירה עבור ההנדסאי, וכוללת פרקי מקצועות ניהוליים יישומיים אשר יעניקו ללומד יתרון משמעותי בשוק התעסוקה – ניהול משאבי אנוש, כלכלה ומשפט.

הנדסאי-כלכלן

מסלולי אטרקטיבי ייחודי לתואר ראשון במחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל, לבעלי תואר הנדסאי, המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם ויכולותיהם בתחום הכלכלי, הפיננסי, או בתחומי הניהול והשיווק, לצד מקצוע נדרש שאותו רכשו במסגרת הדיפלומה. התכנית פרוסה על פני 4 סמסטרים עוקבים, ומכירה בקורסים שנלמדו לתואר הנדסאי בהיקף של 30 נ"ז.

מהנדסאי למהנדס

הנדסאים באריאל פותח קורסי הכנה ללימודים אקדמיים בפקולטות להנדסה / מדעי הטבע, בכדי להביא את הבוגרים לעמידה בדרישות הסף למסלולי הלימוד, ביחד עם דרישות נוספות. הקורסים מיועדים לסטודנטים בשנתם האחרונה ללימודיהם במכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל, המעוניינים להמשיך לימודיהם לתואר אקדמי באוניברסיטת אריאל באחת ממחלקות הפקולטה להנדסה או הפקולטה למדעי הטבע – מדעי המחשב, והנדרשים לעמוד בידע מתאים בתחומי המתמטיקה / פיזיקה, לצד הזכאות לדיפלומה. למידע נוסף

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים

הופכים מומחיות למקצוע