header-img
פעמי עתידים – הנדסה
במסגרת העתודה
הטכנולוגית

פעמי עתידים – הנדסה
במסגרת העתודה
הטכנולוגית

צה"ל (מנהלת עתידים) והמכון להכשרה טכנולוגית (מה"ט) במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מאפשרים לקבוצה נבחרת של בוגרי י"ב עם נתוני איכות תושבי הפריפריה וערי הפיתוח, הלומדים במסלול תעודת בגרות, תכנית המשך לימודים ייחודית לתואר מהנדס  – וזאת בשתי פעימות. המסלול נבנה כמענה לביקוש בוגרי המגמות הנ"ל, וכדי לתגבר את המערך הטכנולוגי של צה"ל בכוח אדם ברמה גבוהה.

הרישום לתכנית "פעמי עתידים" אינו מונע רישום במקביל למסלולים נוספים במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל, ונערך על-ידי גורמי צה"ל – מפקדת פעמי עתידים.

מסלולי הלימוד המוצעים הם:

משך המסלול
הלימודים מתקיימים על פי מערכת הלימודים האקדמית, וכוללים:

שלב א : פעימה ראשונה (לפני שירות צבאי) – לימודים במכללה הטכנולוגית הנדסאים באריאל, המשלבים לימודי הנדסאים עם לימודי הנדסה באוניברסיטת אריאל (שנתיים)
שלב ב : שירות צבאי – שירות כהנדסאים במערך הטכנולוגי של צה"ל
שלב ג:  פעימה שנייה (לאחר שחרור מצה"ל) – השלמת לימודים לתואר B.Sc באוניברסיטת אריאל (שנתיים עד שנתיים וחצי).

שיבוץ מקצועי
בוגרי הפעימה הראשונה ישובצו כהנדסאים ביחידות הטכנולוגיות המובילות בצה"ל ויצברו ניסיון מקצועי רב במהלך שירותם הצבאי.

תנאי הקבלה

בגרות ישראלית עם ממוצע גולמי משוקלל של 70 ובהרכב של:

מגמת לימודמתמטיקהאנגליתציון כמותי בפסיכומטריציון אנגלית בפסיכומטריפיזיקה
מכטרוניקה4 יח״ל - ממוצע 754 יח״ל - ממוצע 70110903 יח״ל - ממוצע 70
5 יח״ל - ממוצע 705 יח״ל - ממוצע 605 יח״ל - ממוצע 60

מקצוע נוסף מוגבר ברמה של 5 יח"ל
פסיכומטרי בציון 500 לפחות
עמידה בתנאי הקבלה של צה"ל / מנהלת עתידים

שכר לימוד

למתקבלים לפרויקט פעמי עתידים יינתן מימון משרד הביטחון (מנהלת עתידים) בגובה של 80% משכר הלימוד הבסיסי + תשלומים נלווים.

יתרונותיה של תכנית עתידים

  • מימון 80% מגובה שכר הלימוד בפעימה הראשונה
  • מלגת קיום של עד 1375 ₪ בחודש (לזכאים)
  • סיוע בקליטה במעונות (בתשלום)
  • מתן שיעורי עזר פרטניים וקבוצתיים
  • מתן מחשב נייד לכל סטודנט
  • חונך חברתי – ליווי של סטודנט ותיק בתהליך הקליטה ובמהלך הלימודים
פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים

הופכים מומחיות למקצוע