header-img
הנדסאי
למהנדס

הנדסאי
למהנדס

שואפים להמשיך במסלול ישיר ללימודי הנדסה? הנדסאים באריאל פותח עבורכם הסטודנטים שער ללימודי המשך – קורסי הכנה ללימודים אקדמיים בפקולטות להנדסה / מדעי הטבע. הקורסים מיועדים לסטודנטים בשנתם האחרונה ללימודי הנדסאי באריאל, המעוניינים להמשיך לתואר אקדמי באוניברסיטת אריאל באחת ממחלקות הפקולטה להנדסה או הפקולטה למדעי הטבע – מדעי המחשב ומתמטיקה.

מחלקות הלימוד הרלוונטיות ללימודים אקדמיים לבוגרי קורסי ההכנה:

  • הנדסה אזרחית
  • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  • הנדסת תעשייה וניהול
  • הנדסת מכונות
  • הנדסה כימית
  • הנדסה כללית
  • מדעי המחשב
פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים