header-img
תנאי קבלה

תנאי קבלה

בכדי להתקבל לאחד ממסלולי הלימוד, על המועמד ללימודי הנדסאים לעמוד בתנאי הקבלה הנדרשים. בכמה מן המחלקות מתקיים גם הליך מיון וקבלה על סמך מבחן ו/או ריאיון – הודעה על כך ניתנת למועמד בעת ייעוץ הלימודים.
בכלל המחלקות יש להציג את תנאי הקבלה הבאים:

על סמך לימודים מוכרים בארץ, המועמד נדרש להציג את אחד מהתנאים הבאים:

1) בעל תעודת בגרות ישראלית
2) אישור משרד החינוך על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות :
מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות *
אנגלית ברמה של 3 יחידות לפחות *
עברית ברמת 2 יחידות: ספרות או לשון או לשון והבעה
* יתקבל גם ציון 50 בבחינות הבגרות במקצועות אנגלית ומתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח’ בגרות.
3) בעל תעודת גמר של המכינה הטכנולוגית להנדסאים או טכנאים.
4) אישור מה”ט על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הגמר של המכינה הטכנולוגית בעברית, אנגלית ומתמטיקה.
5) שילוב של אישור משרד החינוך על ציון בגרות כנדרש בסעיף (2) ואישור מה”ט על ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הגמר הממלכתיות במקצועות: מתמטיקה, אנגלית ועברית.
6) בוגר מכינה קדם אקדמית או מכינה אוניברסיטאית מוכרת בישראל (אישור המהווה תנאי קבלה ללימודים אקדמיים).
7) בוגר מכינה 30+ ממוסד אקדמי מוכר בישראל (אישור המהווה תנאי קבלה ללימודים אקדמאים ).

על סמך לימודים בחו”ל, המועמד נדרש להציג את אחד מהתנאים הבאים:

אישור היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך כי המסמכים הינם שווי ערך להשכלה על יסודית מלאה
אישור היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך כי המסמכים הינם שווי ערך להשכלה אקדמאית מלאה

תנאי קבלה על סמך גיל

מועמד בן 35 ומעלה, בעל השכלה של 12 שנות לימוד, המעוניין ללמוד במסלול הנדסאים, יהיה פטור מתנאי קבלה.

מועמד חסר תנאי קבלה

בפני מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, קיימת אפשרות להירשם למסלול מכינה טכנולוגית (קדם הנדסאים). מטרתה של המכינה היא לרענן ולתגבר את ידיעותיו של הסטודנט במקצועות יסוד: מתמטיקה, אנגלית, עברית ומיומנויות למידה.

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מסכים/ה לקבל חומרים פרסומיים