header-img

אירועים בקמפוס

איכותו של קמפוס נמדד לא רק באיכות האקדמית שלו, אלא גם בחיי החברה שבו, זאת יאמר כל סטודנט שחווה חיי קמפוס עשירים ושוקקים.
מרבית הסטודנטים הלומדים באריאל אוהבים אותו בזכות האווירה האינטימית שבו, שכן המגורים בסמיכות לקמפוס ובסמיכות לחברים ללימודים – יוצרים אווירה של קהילה.

בכל מקום שבו יש סטודנטים, יש גם מסיבות, ולכן מקיימת קהילת אריאל, באמצעות אגודת הסטודנטים הפעילה שבה, אירועי שיא במהלך שנת הלימודים – החל ממסיבת פתיחת שנה ופתיחת סמסטר, מסיבת פורים, והשיא – באירועי יום הסטודנט המתקיימים מעט לפני פתיחת עונת המבחנים של סוף השנה.

במהלך שנת הלימודים מגיעים לקמפוס לא רק אמנים, אלא גם אנשי מפתח בציבור הישראלי, להרצאות אורח. ההרצאות מתקיימות סביב נושאים רלוונטיים לתחומי הלימוד השונים.

בית הכנסת הנמצא בקמפוס הוא מקום מפגש לציבור הדתי, שאף הוא מטפח חיי קהילה עשירים בימי חול, בסופי שבוע ובחגים – הרישום ל"שבת מעונות" נסגר זמן קצר לאחר פתיחתו.

הרצאות ומסיבות זה נחמד, אבל טיולים זה מעולה! במהלך שנת הלימודים מתקיימים טיולים קבוצתיים באתרים נבחרים ברחבי הארץ, סיורי יום וסיורי לילה.

אנו שמחים לפגוש לא רק את הסטודנטים שלנו, אלא אף את בוגרינו – גם עבורם מתקיים אירוע שיא מדי שנה.